Abri Aankondiging Final 1080 1024x686

In 2019 was het 50 jaar geleden dat de Lauwerszee werd afgesloten. Het was de laatste grote afsluiting in het kader van de Deltawerken en had grote invloed op het leven van Groninger en Friese kustbewoners. In die vijftig jaar is er veel veranderd. Het werkeiland Lauwersoog is een haven voor de visserij en de veerdienst naar Schiermonnikoog geworden, een gedeelte werd militair oefenterrein voor Defensie en een groot gedeelte werd natuurgebied.

Ik ben vaak in het Lauwersmeergebied en besef me dan dat tijdens mijn eerste levensjaren dit nog zee was, met droogvallende slikplaten, rijsdammen en kwelders. Sterker nog, mijn vroegste herinneringen aan de vakantie op Schiermonnikoog zijn dat we vertrokken uit de haven van Oostmahorn. En later dat we met de GADO door de Westpolder en langs de dijk naar Lauwersoog reden.

Wat vroeger buitendijks gebied was is nu binnendijks. We vinden het nu heel gewoon om een kerktoren achter de dijk te zien of aan de waterkant aan de buitenkant van de sluis te zitten. Maar, waarom heeft het Lauwersmeer eigenlijk die grillige vorm die het nu heeft? Wat is dat voor raar klein eilandje in het meer vlak bij de 3 grote spilsluizen? Een landkaart van het gebied zoals het er in 1961 uitzag bood veel aanknopingpunten.

De 24 foto’s die ik heb uitgezet op de kaart vertellen het 50-jarig bestaan van het Lauwersmeergebied. Gevormd door de zee.

This page in English
Diese Seite auf Deutsch

PB Overlaykaart Oud 2048p 2PB Overlaykaart Nieuw 2048p 2

Bron: J.W. van Aalst, www.opentopo.nl (kaart uit 2019) en Kadaster (kaart uit 1961)
Schuif de lijn over de afbeelding om de situatie in 1961 of 2020 te zien

Wilt u een van de afdrukken bezitten?
De afdrukken die in Pieterburen en Leens zijn getoond (40 x 60 cm Fuji Glossy paper op 3 mm dibond) zijn te koop à € 120.00. Neemt u contact op via het contactformulier.
Ook via werk aan de muur kunt u de afbeeldingen op verschillende media verkrijgen.